INDUSTRIJA

Prerada i konzervisanje mesa
Prerada i konzervisanje živinskog mesa
Proizvodnja mesnih prerađevina
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzervisanje krompira
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Proizvodnja ulja i masti
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Proizvodnja sladoleda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda
Proizvodnja šećera
Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda
Prerada čaja i kafe
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Proizvodnja gotovih jela
Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
Proizvodnja vina od grožđa
Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
Proizvodnja nedestilovanih fermentisanih pića
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Proizvodnja tkanina
Dovršavanje tekstila
Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće
Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila
Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
Proizvodnja kožne odeće
Proizvodnja radne odeće
Proizvodnja ostale odeće
Proizvodnja rublja
Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna
Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa
Proizvodnja obuće
Rezanje i obrada drveta
Proizvodnja furnira i ploča od drveta
Proizvodnja parketa
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja drvne ambalaže
Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Proizvodnja vlakana celuloze
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže
Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu
Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
Proizvodnja tapeta
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Štampanje novina
Ostalo štampanje
Usluge pripreme za štampu
Knjigovezačke i srodne usluge
Umnožavanje snimljenih zapisa
Proizvodnja produkata koksovanja
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja industrijskih gasova
Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
Proizvodnja sintetičkog kaučuka
Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza
Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja eksploziva
Proizvodnja sredstava za lepljenje
Proizvodnja eteričnih ulja
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila
Proizvodnja ambalaže od plastike
Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Proizvodnja ravnog stakla
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Proizvodnja šupljeg stakla
Proizvodnja staklenih vlakana
Proizvodnja i obrada ostalog stakla
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda
Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo
Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
Proizvodnja izolatora i izolac pribora od keramike
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
Proizvodnja cementa
Proizvodnja kreča i gipsa
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodnja svežeg betona
Proizvodnja maltera
Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja brusnih proizvoda
Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga
Hladno valjanje šipki
Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
Hladno oblikovanje profila
Hladno vučenje žice
Proizvodnja plemenitih metala
Proizvodnja aluminijuma
Proizvodnja olova, cinka i kalaja
Proizvodnja bakra
Proizvodnja ostalih obojenih metala
Proizvodnja nuklearnog goriva
Livenje gvožđa
Livenje čelika
Livenje lakih metala
Livenje ostalih obojenih metala
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera
Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr grejanje
Proizvodnja oružja i municije
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
Obrada i prevlačenje metala
Mašinska obrada metala
Proizvodnja sečiva
Proizvodnja brava i okova
Proizvodnja alata
Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Proizvodnja elektronskih elemenata
Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja komunikacione opreme
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja mernih instrumenata i aparata
Proizvodnja satova
Proizvodnja elektromedicinske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr opreme
Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Proizvodnja elektromot generatora i transformatora
Proizvodnja opreme za distribuciju elektr energije
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr kablova
Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
Proizvodnja opreme za osvetljenje
Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila
Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata
Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme
Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme
Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja mašina za obradu metala
Proizvodnja ostalih alatnih mašina
Proizvodnja mašina za metalurgiju
Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo
Proizvodnja mašina za industr hrane, pića i duvana
Proizvodnja mašina za industr tekstila, odeće i kože
Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice
Proizvodnja električne opreme za motorna vozila
Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila
Izgradnja brodova i plovnih objekata
Izrada čamaca za sport i razonodu
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja motocikala
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
Proizvodnja ostale transportne opreme
Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore
Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Proizvodnja madraca
Proizvodnja ostalog nameštaja
Kovanje novca
Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala
Proizvodnja metli i četki
Proizvodnja ostalih predmeta
Popravka metalnih proizvoda
Popravka mašina
Popravka elektronske i optičke opreme
Popravka električne opreme
Popravka i održavanje brodova i čamaca
Popravka i održavanje letelica
Popravka i održavanje druge transportne opreme
Popravka ostale opreme
Montaža industrijskih mašina i opreme
--- ©2009-2014 Internet Partner ---