USLUŽNE DELATNOSTI

Pravni poslovi
Računovodstveni, knjigov i revizorski poslovi
Upravljanje ekonomskim subjektom
Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem
Arhitektonska delatnost
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Tehničko ispitivanje i analize
Istraživanje i razvoj u biotehnologiji
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama
Istraživanje i razvoj u društvenim i human naukama
Delatnost reklamnih agencija
Medijsko predstavljanje
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Fotografske usluge
Prevođenje i usluge tumača
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Veterinarska delatnost
Iznajmljivanje i lizing automobila i motornih vozila
Iznajmljivanje i lizing kamiona
Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta
Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina
Iznajmljivanje i lizing mašina za građevinarstvo
Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina
Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme
Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda
Delatnost agencija za zapošljavanje
Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Delatnost putničkih agencija
Delatnost tur-operatora
Ostale usluge rezervacije
Delatnost privatnog obezbeđenja
Usluge sistema obezbeđenja
Istražne delatnosti
Usluge održavanja objekata
Usluge redovnog čišćenja zgrada
Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
Usluge ostalog čišćenja
Usluge uređenja i održavanja okoline
Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
Fotokopiranje i druga kancelarijska podrška
Delatnost pozivnih centara
Organizovanje sastanaka i sajmova
Delatnost agencija za naplatu potraživanja
Usluge pakovanja
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
--- ©2009-2014 Internet Partner ---