Rad ustanova za lica s posebnim potrebama

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU BEZ SMEŠTAJA I DOMOVE ZA PENZIONERE I STARA LICA KUĆA DOBRA DESPOTOVIĆ DOO VALJEVO
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA TEMIDADOO MLADENOVAC (VAROŠ)
STENT D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU, BEOGRAD (ČUKARICA)
VIVERE DOO SUBOTICA
ZLATNA HARMONIJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD-ZEMUN
--- ©2009-2014 Internet Partner ---